Nippon Paint
LANGUAGE     ไทย   ENGLISH
Nippon Paint Facebook Fanpage Nippon Paint Instagram Nippon Paint Youtube Channel

NEW 18 Sep 2015

ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของร้านศิรินครเพ้นท์...

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์(ที่ 4จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นพี ออโต้...
NEW 18 Sep 2015

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ...

นางสาวหฤษฎี สายสว่าง (ที่ 2 จากซ้าย)...
NEW 18 Sep 2015

“นิปปอนเพนต์”...

คุณสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง (ที่ 7ขวา)...
NEW 18 Sep 2015

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ...

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์...
NEW 18 Sep 2015

เปิดการฝึกอบรม...

นายสุภพ ปิงตา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม...
NEW 18 Sep 2015

มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์แก่กรมพัฒนาฝีมือแร...

นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด...
NEW 08 Jul 2015

“นิปปอนเพนต์” เซ็นเอ็มโอยู...

เซ็นเอ็มโอยู-หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...
NEW 07 Apr 2015

“นิปปอนเพนต์”เปิดบ้านต้อนรับ...

นายทวีชัย ตังธนาวิรุฒม์ (แถวแรก ที่ 7 จากซ้าย)...
Page 1 / 6