Nippon Paint
LANGUAGE     ไทย   ENGLISH
Nippon Paint Facebook Fanpage Nippon Paint Instagram Nippon Paint Youtube Channel

แนกซ์ คริสตัล 9905 มิลเลอร์ อิมเมจ เคลียร์ 2K 2:1

นวัตกรรมล่าสุดของเคลียร์เคลือบเงารถ มาพร้อมเทคโนโลยี “ไซกลาส” รักษาสีรถสดสวย...ยืนยาวเหมือนมีเกราะคุ้มกันด้วย 3 พลังปกป้อง

  • ปกป้องทุกรอยขีดข่วน
  • ปกป้องการกัดกร่อนจากสารเคมี
  • พลังสะท้อนความสวยลึกเหมือนเงาภาพในกระจก
crystal_9905